chirZabiegi chirurgiczne i periodontologiczne są poprzedzone specjalistyczną konsultacją i diagnostyką. Chirurgia stomatologiczna to nie tylko usuwanie zębów. W ramach tej specjalności wykonywany jest cały szereg zabiegów w obszarze obejmującym jamę ustną.

• przeszczepy z użyciem materiałów kościozastępczych i membran
• podnoszenie zatoki szczękowej
• ekstrakcje zębów, podcinanie wędzidełek
• plastyka dziąseł i kości
• nacinanie ropni, usuwanie torebki, resekcje około wierzchołkowe
• czyszczenie zębów po odsłonięciu dziąseł, szynowanie rozchwianych zębów