protW zakres protetyki wchodzi uzupełnienie zarówno utraconych koronek zęba, jak i pojedynczych oraz mnogich braków zębowych. Utrata nawet jednego zęba, nie jest obojętna dla całego układu żucia. Ubytek tkanki należy jak najszybciej uzupełnić, ponieważ zęby stanowią tak spójny zespół, że zaniechanie tego może prowadzić do obracania się i przesuwania zębów sąsiadujących z luką. To doprowadzić może do utraty kolejnych zębów i nieprawidłowości w stawach skroniowo- żuchwowych.

• inlay
• onlay
• protezy osiadające
• protezy natychmiastowe
• mosty konwencjonalne
• korony protetyczne
• wkłady koronowo-korzeniowe
• uzupełnienia protetyczne na implantach