Cykl kreatynowy to nic innego jak czas, w którym przyjmowana jest kreatyna. Po tym cyklu następuje przerwa tej samej długości co cykl. Taki model przyjmowania kreatyny najczęściej stosowany jest przez adeptów sportowych. Jednakże większość osób, które stosują taki cykl u siebie dzielą go na trzy fazy. Fazy te są kilkudniowe – faza nasycenia lub wysycenia komórek, w której przyjmuje się duże dawki kreatyny, co w efekcie umożliwia wysoki poziom kreatyny w organizmie. Kolejna faza to faza podtrzymania, której zadaniem jest utrzymanie wysokiej koncentracji kreatyny w organizmie. W tej fazie powinno przyjmować się 5 g kreatyniny na czczo oraz 5 g po treningu. Natomiast w dni wolne od treningu jedynie na czczo. Ostatnią fazą jest faza przerwy lub zaprzestania przyjmowania kreatyny. Faza ta trwa mniej więcej tyle samo co faza wysycenia łącznie z fazą podtrzymania. Ten model, który tutaj opisaliśmy stosowany jest niemalże przez wszystkich. Warto zastosować się do opisanego modelu, mówiąc prościej do suplementacji ciągłej.